【https://www.ytyaosen.cn--青海】

陈蕃立大志,做大事而不拘小节。薛勤从这一点上肯定了他。其实,从另一角度来看,“一屋不扫,又何以扫天下呢!”立大志应从小事做起,培养自己的才能。从本文我们窥视出一个十五岁少年凌云壮志的内心豪情。以下是小编整理陈蕃立志的文言文翻译的资料,欢迎阅读参考。

陈蕃立志

蕃年十五,尝闲处一室,而庭宇芜秽。父友同郡薛勤来候之,谓蕃曰:“孺子何不洒扫以待宾客?”蕃曰:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一室乎?”勤知其有清世志,甚奇之。

译文

陈蕃15岁,曾经避人独居一间房屋,却(从不打扫自己所住的居室以至)庭院杂草丛生,房间脏乱不堪。他的父亲的朋友同乡薛勤来看望他,对陈蕃说:“孩子,你为什么不清扫庭院来迎接贵宾呢?”陈蕃答道:“大丈夫处世,应当治理天下(肃清坏人,安定社会),怎么能局限于整理一间房呢?”薛勤知道他有整治天下的大志向,感到惊异,认为他非同寻常。

【南朝宋】范晔(选自《后汉书》)

注释

尝:曾经。

芜秽:不整洁。

郡:古代行政区域单位。

候:看望。

以:而。

当:应当。

安:局限。

事:服侍。

清世:使社会澄清。清,使……清,使……清洁,引申为“整治”。

奇之:认为他奇特。奇,认为……不寻常;意动,感到惊奇。

奇:认为……不寻常。

本文来源:https://www.ytyaosen.cn/geshenggaokao/75658/